Badania Powłok - F.H.Barwa

Idź do spisu treści

Menu główne:

Badania Powłok

Laboratorium prowadzi badania produktów ciekłych i powłok gotowych pod względem ich własności fizycznych (m. in. gęstość, lepkość, zawartość części stałych), mechanicznych (m.in. odporność na ścieranie, zginanie), estetycznych (kolor, połysk, skórka pomarańczowa) oraz odporności na korozję, UV, warunki klimatyczne.

Wszystkie badania powłok lakierowych prowadzi się na gotowych obiektach dostarczonych przez klienta: próbkach, płytkach do badań, wyrobach lub ich fragmentach umożliwiających wykonanie badań według przedstawionych norm.

Metoda badawcza

Nazwa oznaczenia

Zdjęcie urządzenia

PN-EN ISO 1518:2000

Próba zarysowania

PN-EN ISO 1520:2007

Badanie tłoczności

PN-EN ISO 1522:2008

Oznaczanie twardości powierzchni metodą tłumienia wahadła
(Koenig, Persoz)

PN-EN ISO 2409:2008

Badanie przyczepności metodą siatki nacięć

PN-EN ISO 2555:2011

Oznaczenia lepkości za pomocą lepkościomierza Brookfield RVDV-II+Pro Extra

PN-EN ISO 2808:2008

Oznaczanie grubości warstwy mokrej przy pomocy krążków

PN-EN ISO 2808:2008

Oznaczanie grubości warstwy suchej

(Metoda 7c/7d 6b)

PN-EN ISO 2811-1:2012

Oznaczenie gęstości – metoda piknometryczna

PN-EN ISO 2813:2001

Oznaczanie połysku zwierciadlanego niemetal. powłok lakierowych

PN-EN ISO 2815:2004

Próba wciskania według Buchholza

PN-EN ISO 2884-1:2007

Oznaczanie lepkości za pomocą lepkościomierza rotacyjnego działającego z dużą szybkością ścinania

PN-EN ISO 3251:2008

Oznaczanie zawartości substancji nielotnych (wagowo)

PN-EN ISO 4287:1999

PN-EN ISO 4288:2011

Pomiar chropowatości powierzchni

PN-EN ISO 4624:2004

Próba odrywania do oceny przyczepności

PN-EN ISO  4628-6:2012

Ocena stopnia skredowania metodą taśmy

ISO 4892-3:2006,
ISO 11507:2008,
ASTM G154,
EN 927-6

Ekspozycja powłok na sztuczne warunki atmosferyczne. Ekspozycja na promieniowanie lamp fluorescencyjnych UV i wodę

PN-EN ISO ISO 6270-2:2006

Oznaczenie odporności na wilgoć

PN-EN ISO 6272-1:2011

PN-EN ISO 6272-2:2011

Badania nagłego odkształcenia wgłębnik o dużej i małej powierzchni

PN-EN ISO 6860:2006

Próba zginania (sworzeń stożkowy)

PN-ISO 7724-1:2003

PN-ISO 7724-2:2003

PN-ISO 7724-3:2003

DIN 6174

Pomiary spektroskopowe - wykonanie receptury kolorystycznej, kontrola jakości

PN-EN ISO 8502-6:2007

PN-EN ISO 8502-9:2002

Ocena czystości powierzchni – ekstrakcja rozpuszczalnych zanieczyszczeń do analizy – metoda Bresle’a

PN-EN ISO 9117-3:2010

Badanie schnięcia powierzchniowego przy użyciu kuleczek szklanych

PN-EN ISO 9227:2012

Badania korozyjności w komorze solnej

PN-ISO 15184:2001

Oznaczanie twardości powłoki metodą ołówkową

PN-76/C-81521

Badanie odporności powłok lakierowanych na działanie wody oraz oznaczenie nasiąkliwości

-

PN-76/C-81516

Oznaczanie ścieralności powłok lakierowych

-

Dodatkowo Laboratorium Badań Emisji LZO oraz Powłok Adhezyjnych prowadzi badania według procedur własnych.

Metoda badawcza

Nazwa oznaczenia

Zdjęcie urządzenia

Według procedury technicznej PT- 33

Badanie odporności na zmienne warunki klimatyczne (-70 ÷ 180oC )

Według procedury technicznej PT- 37

Badanie nieciągłości nieprzewodzących ochronnych powłok malarskich na podłożu metalowym

Według procedury technicznej PT- 40

Pomiary spektroskopowe

Według procedury technicznej PT- 43

Badanie skórki pomarańczowej

Według procedury technicznej PT- 44

Badanie czasu schnięcia

Według procedury technicznej PT- 47

Ocena czystości materiału ściernego

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego