Dotacje 2018 - F.H.Barwa

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dotacje 2018

DOTACJA

Cześć I
Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zakup wyposażenia laboratorium Badań Emisji Lotnych Związków Organicznych oraz Powłok Adhezyjnych – Część I w podziale na następujące zadania:
Zadanie nr 1 – Dostawa oraz uruchomienie spektrofotometru
Zadanie nr 2 – Dostawa oraz uruchomienie komory z lampami ksenonowymi
Zadanie nr 3 – Dostawa oraz uruchomienie komory do badań cyklicznych
W załączeniu stosowne dokumenty.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż ogłoszenie o zaproszeniu do złożenia oferty zostało zamieszczone na stronie Bazy Konkurencyjności pod adresem: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1141310


Załączniki nr 2,3,4 do Zaproszenia-wersja edytowalna.docx
Zaproszenie do złożenia oferty - Część I.pdf
Załącznik nr 1 do Zaproszenia - OPZ - Zadanie nr I, II, III.pdf

Załącznik nr 5 do Zaproszenia - wzór umowy.pdf

Pytania Odpowiedzi - Zadanie nr 1 Spektofotometr.pdf
Pytania Odpowiedzi- CZ. I, Zad. 2.pdf
Informacja o wyborze oferty.pdf

Część II

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na zakup wyposażenia laboratorium Badań Emisji Lotnych Związków Organicznych oraz Powłok Adhezyjnych Część II w podziale na następujące zadania:
Zadanie nr 1
Dostawa oraz uruchomienie połyskościomierza
Zadanie nr 2
Dostawa i uruchomienie spektrofotometru przenośnego.
W załączeniu stosowne dokumenty.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż ogłoszenie o zaproszeniu do złożenia oferty zostało zamieszczone nastronie Bazy Konkurencyjności pod adresem:
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1141340


Załączniki nr 2,3,4 do Zaproszenia-wersja edytowalna.docx
Zaproszenie do złożenia oferty cz II.pdf
Załącznik nr 1 do Zaproszenia -OPZ - Zadanie nr I, II.pdf
Załącznik nr 5 do Zaproszenia - wzór umowy.pdf
Pismo-Informacja o wyborze oferty-Część II.pdf

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego