Dotacje - F.H.Barwa

Idź do spisu treści

Menu główne:

Dotacje

DOTACJA

W związku z realizacją projektu „Poprawa innowacyjności przedsiębiorstwa poprzez utworzenie Laboratorium Badań Emisji Lotnych Związków Organicznych oraz Powłok Adhezyjnych ” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Osi 1 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 prosimy Państwa o składanie ofert na zakup następujących urządzeń:1. Wiskozymetr

Zastosowanie: Pomiar lepkości farby w czasie jej przechowywania i przygotowywania do malowania

Właściwości: Zakres pomiarowy minimum 40-6000000 cP

Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego

Do 30 września 2010 roku

2. Pompa hydrodynamiczna

Zastosowanie: nakładanie warstwy lakierniczej na panele testowe

Właściwości:przełożenie minimum 1:60

Wyposażenie: Pistolet wysokociśnieniowy z kompletem dysz,  węże wysokociśnieniowe

Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego

Do 29 lipca 2011 roku

3.Wiskozymetr

Zastosowanie: Pomiaru lepkości cieczy przy wysokiej prędkości ścinania

Właściwości:Działa na zasadzie stożek płytka

Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego

Do 29 kwietnia 2011 roku

4.Tester ściekalności i rozlewności

Zastosowanie: Umożliwia test porównawczy rozlewności / ściekalności farby w czasie pomiędzy nałożeniem a wyschnięciem warstwy malarskiej

Właściwości: Prowadzenie ręczne

Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego

Do 29 lipca 2011 roku

5.Przyrząd do pomiaru stopnia wyschnięcia i automatyczne aplikacji warstwy lakierniczej

Zastosowanie: Umożliwia przeprowadzenie testu wysychania warstwy lakierniczej metodą zarysowania ostrzem igłowym i automatyczne nanoszenie warstwy malarskiej w zdefiniowanych warunkach

Właściwości: Napęd elektryczny, definiowane różne prędkości przesuwu

Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego

Do 29 lipca 2011 roku

6.Krążki do precyzyjnego pomiaru warstwy mokrej farby

Zastosowanie: Pomiar grubości mokrej warstwy malarskiej

Właściwości: Zakres pomiarowy minimum od 20 do 500 mikrometrów

Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego

Do 29 lipca 2011 roku

7.Ultrametr

Zastosowanie: Nieniszczącego pomiaru suchej warstwy malarskiej

Właściwości: Możliwość pomiaru na podłożach metalicznych ferromagnetycznych i nieferromagnetycznych

Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego

Do 30 kwietnia 2011 roku

8. Mikroskop cyfrowy

Zastosowanie: Identyfikacja struktury wtrąceń

Właściwości: Powiększenie minimum 100 x, możliwość rejestracji obrazu

Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego

Do 30 listopada 2010 roku

9.Przyrząd do pomiaru gładkości powierzchni

Zastosowanie: Pomiar gładkości powierzchni lakierniczej o pełnym połysku, tzw. skórki pomarańczowej

Właściwości:Przyrząd przenośny umożliwiający pomiar w warunkach warsztatowych

Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego

Do 30 września 2011 roku

10.Połyskościomierz

Zastosowanie:Pomiar połysku

Właściwości:Trzy kąty pomiaru: 20, 60 i 85°

Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego

Do 29 lipca 2011 roku

11.Fotospektrometr

Zastosowanie:Pomiar koloru w świetle widzialnym

Właściwości:Zakres pomiarowy nie mniej niż 400 do 700 nanometrów, oprogramowanie

Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego

Do 31 października 2011 roku

12.Fotospektrometr

Zastosowanie: Pomiar reemisji w podczerwieni i nadfiolecie

Właściwości:Zakres pomiarowy nie mniej niż  300 do 2000 nanometrów

Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego

Do 31 marca 2011 roku

13. Przyrząd do badania odporności powłoki lakierniczej na zarysowanie

Zastosowanie: Pomiar odporności warstwy lakierniczej na zarysowanie

Właściwości: Napęd elektryczny ze stałą prędkością nacinania

Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego

Do 29 lipca 2011 roku

14.Twardościomierz wahadłowy

Zastosowanie: Pomiar twardości

Właściwości: Możliwość wykonania pomiaru według metod Persoza i Koeniga

Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego

Do 29 lipca 2011 roku

15.Przyrząd do badania odporności na uderzenia za pomocą spadającego ciężarka

Zastosowanie: Pomiar odporności na uderzenie

Właściwości: Możliwość wykonania pomiaru zgodnie z PN-EN ISO 6272

Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego

Do 30 czerwca 2011 roku

16.Tester tłoczności

Zastosowanie: Badanie powłok lakierowych na odkształcenia statyczne

Właściwości: Przyrząd umożliwia określenie wydłużania i deformacje warstwy lakierniczej jedno i wielowarstwowej na podłożach metalowych

Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego

Do 30 czerwca 2011 roku

17.Przyrząd do pomiaru stopnia skredowania

Zastosowanie: Pomiar kredowania warstwy lakierniczej

Właściwości: Pomiaru przepuszczalności optycznej taśmy samoprzylepnej naklejanej na badaną powierzchnię. Po oderwaniu od powierzchni materiału przepuszczalność optyczna taśmy jest oceniana przy pomocy miernika

Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego

Do 30 czerwca 2011 roku

18.Przyrząd do sprawdzania porowatości powłoki lakierniczej metodą wysokiego napięcia

Zastosowanie: Sprawdzanie porowatości powłok lakierniczych

Właściwości: Napięcie testowe regulowane od 0 do 30kV

Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego

Do 30 czerwca 2011 roku

19.Komora wilgotnościowa

Zastosowanie: Pomiar odporności warstwy lakierniczej na działanie wilgoci

Właściwości: Pojemność minimum 100 L

Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego

Do 28 lutego 2011 roku

20.Komora solankowa, wielkość mierzona to odporność na działanie mgły solnej

Zastosowanie: Pomiar odporności warstwy lakierniczej na działanie mgły solnej

Właściwości: Pojemność minimum 100 L

Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego

Do 30 czerwca 2011 roku

21.Komora świetlna, wielkość mierzona to odporność na UV

Zastosowanie: Pomiar odporności na działanie promieniowania UV na warstwę lakierniczą

Właściwości: Możliwość symulowania warunków atmosferycznych

Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego

Do 28 lutego 2011 roku

22.Komora klimatyczna, wielkość mierzona to odporność na temperaturę

Zastosowanie: Określanie odporności powłoki lakierniczej na niska i wysoką temperaturę

Właściwości: Zakres temperatur ni mniej niż -50 do 100oC

Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego

Do 28 lutego 2011 roku

23.Nóż do badania przyczepności metodą siatki nacięć

Zastosowanie: Sprawdzanie przyczepności warstwy lakierniczej metodą siatki nacięć

Właściwości: Ostrza umożliwiają pomiar dla grubości warstwy w zakresie nie mniejszym niż 30-150 µm

Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego

Do 30 czerwca 2011 roku

24. Stanowisko pomiarowe do badania przyczepności warstwy lakierniczej metodą odrywania

Zastosowanie: Sprawdzanie przyczepności warstwy lakierniczej metodą odrywania

Właściwości: Możliwość utrzymania stałej szybkości narastania siły zrywającej

Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego

Do 28 lutego 2011 roku

25.Przyrząd do pomiaru Ra i Rz, wielkość mierzona to chropowatość powierzchni

Zastosowanie: Pomiar chropowatości powierzchni

Właściwości: Możliwość wykonania pomiarów w warunkach warsztatowych

Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego

Do 31 marca 2011 roku

26.Licznik cząstek do pomiaru zapylenia powietrza w pomieszczeniach szczególnie w kabinie lakierniczej

Zastosowanie: Pomiar zapylenia kabin lakierniczych

Właściwości: Przyrząd przenośny

Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego

Do 30 czerwca 2011 roku

27. Pomiar zapylenia spalin oraz powietrza w kanałach wentylacyjnych

Zastosowanie: Pomiar emisji pyłów szczególnie ze śrutowni

Właściwości: Przyrząd umożliwia wykonanie pomiarów akceptowanych przez Wydziały Ochrony Środowiska Urzędów Marszałkowskich

Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego

Do 30 września 2010 roku

28. Pomiar zawartości lotnych związków organicznych w powietrzu szczególnie wydalanym z kabiny lakierniczej

Zastosowanie: Pomiar emisji lotnych związków organicznych szczególnie z lakierni

Właściwości: Przyrząd umożliwia wykonanie pomiarów akceptowanych przez Wydziały Ochrony Środowiska Urzędów Marszałkowskich

Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego

Do 30 września 2010 roku

29. Pehametr

Zastosowanie: Pomiar pH roztworów

Właściwości: Umożliwia pomiar pH w pełnym zakresie

Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego

Do 31 stycznia 2011 roku

30. Waga laboratoryjna – ważenie masy nie mniejszej niż 500 g z dokładnością do 1 mg

Zastosowanie: Ważenie z dużą dokładnością

Właściwości: Nośność nie mniej niż 500 g dokładność 1 mg

Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego

Do 31 grudnia 2010 roku

31. Meble laboratoryjne (stoły pod aparaturę, krzesła i stołki laboratoryjne)

Zastosowanie: Rozmieszczenie sprzętu laboratoryjno-diagnostycznego

Właściwości: Blaty o dobrej odporności chemicznej, wykręcanie stopki do poziomowania, krzesła i stopki z łatwo zmywalnymi siedziskami, regulowany podnóżek, mocna konstrukcja

Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego

Do 31 grudnia 2010 roku

32. Zestawy komputerowe wraz z Windows oraz Microsoft Office

Zastosowanie: Obsługa informatyczna przyrządów pomiarowych

Właściwości: Procesor minimum 2 GH, pamięć RAM minimum 1 GB, dysk twardy minimum 120 GB

Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego

Do 30 września 2010 roku (1 szt)

Do 31 marca  2011 roku (1 szt)

33. Rejestratory temperatury i wilgotności powietrza

Zastosowanie: Rejestracja warunków atmosferycznych w pomieszczeniach laboratorium

Właściwości: Możliwość zapisywania danych

Termin wykonania przedmiotu zapytania ofertowego

Do 31 stycznia 2011 rokuOferty będą oceniane na podstawie poniższego kryterium:

Parametry techniczne – 40%

Cena – 30%

Okres gwarancji – 10%

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – 10%

Szkolenia – 10%W przypadku zebrania wystarczającej liczby ofert,  F.H. Barwa zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia terminu składania ofert.

W przypadku zebrania niewystarczającej liczby ofert,  F.H. Barwa zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu składania ofert.Miejsce oraz termin składania ofert

Ofertę należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:
biuro@barwa.kielce.pl lub dostarczyć wersję papierową do biura projektu tj.: ul. Warkocz 3-5; Kielce 25-253.Kontakt w sprawie zapytania o ofertę

Wszelkie pytania dot. zapytania ofertowego należy kierować na adres:
biuro@barwa.kielce.pl
lub pod numerem tel. 041 302 25 70" dla rozwoju województwa świętokrzyskiego"

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego