Pomiar Emisji pyłu i gazów - F.H.Barwa

Idź do spisu treści

Menu główne:

Pomiar Emisji pyłu i gazów

Pomiary stężenia i emisji substancji w gazach odlotowych
Pragniemy Państwu przedstawić naszą ofertę z zakresu pomiarów akredytowanych dotyczących badań stężenia i emisji substancji do atmosfery.
Zakres pomiarowy spełnia nowe wytyczne dotyczące metodyk referencyjnych o których mowa w rozporządzeniu Dz. U. 2014 nr 0 poz. 1546 w sprawie standardów emisyjnych z instalacji.


Zakres usług pomiarowych oferowanych przez
LABORATORIUM BADAŃ EMISJI LZO ORAZ POWŁOK ADHEZYJNYCH

Metoda badawcza/Nazwa oznaczenia

Zakres

Zdjęcie urządzenia

Pomiary stężenia i emisji pyłu ogółemmetodą grawimetryczną w gazach odlotowych.
PN-Z-04030-7:1994, PN-EN 13284-1:2007

Stężenie pyłu ogółem
(0,0010 – 100) g/m3

Pomiary stężenia i emisji Lotnych Związków Organicznych (LZO) oznaczonych jako stężenie masowe ogólnego węgla organicznego (TVOC) w gazach odlotowych.
Metoda ciągłej detekcji płomieniowo-jonizacyjnej FID
PN-EN 12619:2013-05

Stężenie TVOC
(1,0 – 1000) mg/m3

Pomiary stężenia tlenku azotu, tlenków azotu. Emisja NO i NOx w przeliczeniu na NO2 (z obliczeń).
Metoda chemiluminescencyjna
PN-EN 14792:2006

NO:   (1 – 1205) mg/m3
NOx: (1 – 1848) mg/m3

Pomiary stężenia i emisji dwutlenku siarki
Metoda NDIR
PN-ISO 10396:2001

SO2: (3 – 2572) mg/m3

Pomiary stężenia i emisji tlenku węgla Metoda NDIR
PN-EN 15058:2006

CO: (4 – 2466) mg/m3

Pomiary stężenia tlenu
Metoda paramagnetyczna
PN-EN 14789:2006

O2: (1 – 21,1) %

Pomiary stężenia dwutlenku węgla
Metoda NDIR
PN-ISO 10396:2001

CO2: (1 – 20,0) %

Pobieranie próbek do oznaczania  stężenia indywidualnych gazowych związków organicznych.
Metoda aspiracyjna z zastosowaniem węgla aktywnego
PN-EN 13649:2005

Zakres badań ustalany indywidualnie z Klientem

Pobieranie próbek do oznaczania zawartości metali w pyle
Metoda aspiracyjna
PN-Z-04030-7:1994

Zakres badań ustalany indywidualnie z Klientem

Oferujemy także:

  • Wyznaczanie sprawności urządzeń redukujących emisję zanieczyszczeń do powietrza.

  • Świadczymy usługi w zakresie obowiązków firm w zakresie ochrony środowiska (rozliczenia, opłaty za korzystanie ze środowiska).


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego